DE INSPRAAKAVOND (2005)Maarn


Rotterdam


Amsterdam


Odijk


Berkel en Rodenrijs


Rotterdam


Amstelveen


Maarn


Amsterdam


Leiden


Castricum


Amsterdam


Haarlem


Amsterdam


Andijk


Zundert


Purmerend


INSPRAAKTAAL:


Opschalen
Win-win situatie
Meenemen
Klankbordgroep
Pilotproject
Structuurplan
Verticale doorwerking
Nimby reactie
Startnotitie
Inkaderen
Zienswijze
Motiveringslast
Probleemverkenning
Haalbaarheidsstudie
Besteksvoorbereidingen
Vigerende bestemmingsplan
Extensief ruimtegebruik
Masterplanfilosofie
Programma van eisen
Opwaardering
Stedebouwkundige inpassing
Entreegebied
Transparantie
Materialisering
Beeldkwaliteit
Kwalitatieve oplossing van de kwantitatieve opgave
Inbrijlocatie
Duaal gevoel
Oplossingsrichting
Masterplan
Randvoorwaarden
Nadruppeldagen
Terinzagelegging
Tautologisch vertrekpunt
Belevingswaardenonderzoek
Versnippering
Preliminaire Verkenning
Finale belangentoets
convergerend werken
Kwaliteitsslag
Maatschappelijk rendement
TerugkoppelingVogelsang


Amstelveen


Utrecht


De Volkskrant, Oktober 2005Tiel


Katwijk


Sassenheim


Amsterdam


Amsterdam


Amsterdam


Amsterdam


Lisse


Amersfoort


Leiden


Amsterdam Zuid-Oost